Nyoŋmɔ Wɔ Ko Lyrics – Jane and Bernice

Intro

Verse
Miyε fijii kulε
Mafliki ma ya ŋwεn atatuamli ooo
Ni mikε ŋwεn looflɔ aabo oshee
Aajie oyi yε ohe jurɔi lε ahewɔ

Jiemɔ Yehowa yi ao misusuma
Mimli ni fεε nyε jiea egbεi krɔŋkrɔŋ lε yi
Mɔ ni kε ohe eshai keɔ bo
Ni etsaa ohelai fia kwa
Mɔ ni jieɔ bo kε jεɔ akpasoi adeŋ
Ni ebaa oyi yε enyεlɔi adeŋ

Pre-Chorus 2x
Mile kulε abifao ji mi
Shi ŋmεnε aoo ŋda
Mi wala bei amli fεε
Minako jalɔ kε eseshi niŋba dani amεyeɔ


Chorus 2x
Edromɔ naa ni wɔ yɔɔ nε
Nyoŋmɔ baatsɔɔ too ni akε sha afɔle
Ehaaa wɔ hiε ashwie shi kɔkɔɔkɔ
Nyoŋmɔ wɔ ko
Wɔ Nyoŋmɔ wɔ ko

Trumpet Interlude

Repeat Verse

Sing Chorus 2x

Turn around 4x
Nyoŋmɔ wɔ ko
Wɔ Nyoŋmɔ wɔ koooo
Nyoŋmɔ wɔ ko

Song by Jane and Bernice